wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3 sty, 2022, 11:50 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 3 stycznia 2022 r.

 

 

IPG.6733.57.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej ze słupami i złączami kablowymi, sieci teleinformatycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazociągowej (związane z budową wyniesionego przejścia dla pieszych wraz  z dedykowanym doświetleniem przejścia dla pieszych) w obrębie działek o numerach geod. 47/2, 195/1, 286/2, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.

Skip to content