wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
Kosz na odpady

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022r.

30 gru, 2021, 14:16 | Aktualności, Gmina

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/336/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 81,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł od jednego mieszkańca – opłata wówczas wyniesie 24,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Mieszkańcy, którzy mają już złożoną deklarację, nie muszą składać nowej w związku ze zmianą stawki.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, pokój nr 9 oraz na stronie internetowej: www.dobrzyniewo.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Gminy osobiście bądź za pośrednictwem operatora poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia (deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wykazaną w części D. deklaracji).

Skip to content