wtorek, 05.07.2022

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 05.07.2022

Blog

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych z poddaszami użytkowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce o numerze geod. 71/7 (część nieleśna), położonej w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodową do przyłączenia farmy fotowoltaicznej, w obszarze działek o numerach geod. 197/34, 284/2, 197/38, 285, 357, 202/53, 202/55, 202/57, 202/59, 287, 202/63, 56/15, 56/30, 56/46, 56/47, 328/1, położonych w obrębie geod. Fasty, działek o numerach geod. 966, 961/2, 961/1, 903, 846, 870, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, oraz działek o numerach geod. 244/1, 169, 162, 150, 149, 171/4, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewie Kościelnym, gm. Dobrzyniewo Duże

Skip to content