środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Gmina » Strategia rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże » Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030

L.p.Nazwa działaniaOkres / Termin
1.Przygotowanie harmonogramu prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.do 05.07.2019r.
2.Przygotowanie propozycji listy osób – liderów gminy i gości – (według stanowisk), które powinny wziąć udział w szkoleniowych i konsultacyjnych warsztatach strategicznych.do 05.07.2019r.
3.Przygotowanie projektów zaproszeń na szkoleniowe i konsultacyjne warsztaty strategiczne.do 05.07.2019r.
4.Wysłanie zaproszeń do uczestników szkoleniowych i konsultacyjnych warsztatów strategicznych.do 10.07.2019r.
5.Przygotowanie merytorycznego zakresu szkoleniowych i konsultacyjnych warsztatów strategicznych dla liderów, w tym opracowanie i przesłanie do UG treści materiałów szkoleniowych.do 10.07.2019r.
6.Przeprowadzenie szkoleniowych warsztatów strategicznych(godz. 13.00-16.00).19.08.2019r.
7.Przeprowadzenie pierwszych konsultacyjnych warsztatów strategicznych (godz. 09.00-15.00).20.08.2019r.
8.Przeprowadzenie drugich konsultacyjnych warsztatów strategicznych (godz. 09.00-15.00).21.08.2019r.
9.Opracowanie „Raportu z warsztatów strategicznych” zawierającego wszystkie ustalenia warsztatowe.do 16.09.2019r.
10.Opracowywanie pierwszej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” i przekazanie jej Panu Wójtowi oraz innym osobom wyznaczonym przez niego do prac nad Strategią.do 15.10.2019r.
11.Spotkanie konsultacyjne z Panem Wójtem lub/i wyznaczonymi przez niego osobami dotyczące uwag i wniosków do pierwszej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.do 31.10.2019r.
12.Opracowywanie drugiej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” i przekazanie jej Panu Wójtowi  oraz innym osobom wyznaczonym przez niego do prac nad Strategią.do 15.11.2019r.
13.Spotkanie konsultacyjne z Panem Wójtem lub/i wyznaczonymi przez niego osobami dotyczące uwag i wniosków do drugiej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.do 29.11.2019r.
14.Opracowywanie trzeciej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” i przekazanie jej Panu Wójtowi w celu przedłożenia wraz z projektem uchwały do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy. Opracowanie projektu Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże o przyjęciu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.do 31.12.2019r.
15.Wspólne posiedzenie Komisji Rady z udziałem Pana Wójta w celu zaopiniowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.do 15.01.2020r.
16.Opracowywanie ostatecznej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” uwzględniającej ewentualne poprawki dokonane na wniosek Komisji.do 20.01.2020r.
17.Uroczyste przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” przez Radę Gminy.do 31.01.2020r.
Obraz przedstawia herb Gminy Dobrzyniewo Duże

05.07.2019

Data publikacji: 17 gru, 2020, 14:50

Ostatnia aktualizacja: 17 gru, 2020, 15:16

Skip to content