niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

23 gru, 2021, 09:49 | Planowanie przestrzenne

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 23 grudnia 2021 r.

 

 

 

IPG.6733.54.2021

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Fasty wraz z budynkiem technicznym, liniami kablowymi WN, SN (kable zasilaczy, powrotne  i sterownicze) i nN oraz infrastrukturą techniczną, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 143/8, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/57, 00-681 Warszawa.

 

Skip to content