wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie oświetlenie Ponikła
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie oświetlenie Ponikła

24 maj, 2023, 08:26 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 maja 2023 r.

IPG.6733.13.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetleniowej sieci kablowej nN, w obrębie działek o numerach geod. 145/3, 86, położonych w obrębie geod. Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content