niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie ws. rozbudowy OSP Letniki
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie ws. rozbudowy OSP Letniki

4 maj, 2023, 09:42 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 4 maja 2023 r.

IPG.6733.11.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnikach, w obrębie działki o numerze geod. 188/1, położonej w miejscowości Letniki, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content