niedziela, 01.10.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 01.10.2023

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie – ZSP Nowe Aleksandrowo
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie – ZSP Nowe Aleksandrowo

2 mar, 2023, 09:44 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 2 marca 2023 r.

IPG.6733.4.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie, w obrębie działek o numerach geod. 186/1, 186/24, 186/25, 186/29, 187, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content