poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » O B W I E S Z C Z E N I E
Podpis + logo gminy

O B W I E S Z C Z E N I E

2 lut, 2023, 08:49 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 2 lutego 2023 r.

IPG.6733.1.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy   Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA4419A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze działki o numerze geod. 212, położonej w obrębie geod. Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Skip to content