niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Usuwanie odpadów rolniczych
bele siana w biało zielonej folii stojące obok siebie

Usuwanie odpadów rolniczych

23 sty, 2023, 12:21 | Aktualności, Gmina

OGŁOSZENIE
dot. dofinansowania na usuwanie odpadów rolniczych

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków na zadanie Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.   

Dofinansowanie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

  • kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
  • podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Podatek VAT nie jest objęty dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie. W sytuacji gdy koszt odbioru  1 tony odpadu przekroczy wartość 500 zł netto Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić różnicę, a także podatek VAT.

Wobec powyższego zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże zobowiązani są do złożenia stosownej informacji w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, zgodnie ze wzorem umieszczonym poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r.

Złożenie wniosku umożliwi odbiór ww. odpadów w roku 2023, w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

druk_folia_2023

Skip to content