poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Nieczystości ciekłe na nowych zasadach
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

22 lis, 2022, 10:48 | Aktualności, Gmina, Społeczne

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) gdzie po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków zakresie zawartych umów na opróżnianie tychże zbiorników i odpłatności za te usługi, częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  w terminie do 8 sierpnia 2024 r. (niezależnie od tego ile razy był kontrolowany do tej pory) oraz będzie poddawany kontroli z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, o której mowa powyżej, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właściciela i na jego koszt wg górnych stawek opłat.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych. Poniżej przedstawiam wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże :

Lp.Nazwa firmyNIPAdresNr telefonu
1PHU „Wojciech” Wojciech Łupiński9660357138  ul. Towarowa 6, 15-007 Białystoktel. 603 107 059  
2Usługi Asenizacyjne Sławomir Bołtruczuk5421390840  ul. Fabryczna 51 m.9, 15-482 Białystoktel. 602 362 023  
3PHU OSA Usługi Asenizacyjne Łabanowicz Andrzej5451625236  ul. Antoniukowska 23/8, 15-740 Białystoktel. 500 523 361  
4Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MPO” Sp. z o.o.5420201038  ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystoktel. 85 676 83 60 fax. 85 676 83 60
5Andrzej Łukaszuk Wywóz Nieczystości Płynnych5421014077  ul Swobodna 54/33, 15-756 Białystoktel. 507 737 473  
6Usługi Asenizacyjne Wywóz nieczystości Płynnych Rafał Fornalski9661653904  ul. S.M. Paca 4, 16-070 Choroszcz  tel. 511 015 814  
7Wywóz Nieczystości Płynnych Cezary Pietrzycki5461032555Krypno Wielkie 94a, 19-111 Krypnotel. 501 065 788  
8Budowa i Sprzedaż Nieruchomości Małgorzata Szymańska8471098652  Studzianki, ul. Warszawska 8, 16-010 Wasilkówtel. 605 844 878  
9MARIO ASENIZACJA Mariusz Deryng5422765940  ul. Jarzębinowa 8 lok. 8 15-793 Białystoktel. 503 332 997
10MILATRANS .PL Lucyna Borowska9661612101Łyski, ul. Serwisowa 1, 16-70 Choroszcztel. 85 651 27 12
11WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa6482730408ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrzetel. 32 278 45 31
12MB Mirosław Bielawski9661125832Sobolewo ul. Podleśna 6, 15-509 Białystoktel. 697 974 021
13Wywóz Nieczystości Płynnych Sławomir Łukaszuk5421597848ul. Swobodna 64/15, 15-756 Białystoktel. 602 790 827
14PHU OSA Usługi Asenizacyjne Paulina Łabanowicz5451734250Rumejki 2A, 16-061 Juchnowiec Kościelnytel. 798436640
Wykaz przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenie Wójta Gminy

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Wobec dużego wyzwania przed jakim stoją gminy, proszę o zrozumienie i zastosowanie się do przepisów prawa poprzez niezwłoczne zawarcie umowy z nw. przedsiębiorcą i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądania od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Skip to content