poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Ankieta

24 cze, 2022, 14:30 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska musi do końca 2022 roku przeprowadzić ewaluację realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach ewaluacji realizowany jest szereg badań społecznych dotyczących wszystkich aspektów działania LGD. Ministerstwo wymaga również by przeprowadzić ankietowanie wśród mieszkańców partnerskich gmin. Ankieta realizowana jest drogą internetową i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Zgodnie z wytycznymi ankieta powinna być rozpowszechniana wśród ogółu mieszkańców, a nie tylko tych powiązanych z LGD.

Prosimy zatem o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu (oraz na profilach mediów społecznościowych) poniższej treści wraz z linkiem do naszej ankiety:

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie: 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d5806a51&&b=020a13b59a&&c=6da36905

Skip to content