środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie
Sprzedaż nieruchomości gminnych

Ogłoszenie

20 kwi, 2022, 11:14 | Aktualności, Gmina, Inwestycje

Zarządzenie Nr 258/22

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.

 1. Wyznaczam na dzień 23 maja 2022 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże:
 2. ozn. nr geod. 131/9 o pow. 0,1580 ha położonej w obrębie Letniki Bohdan Podleńce, wraz z udziałem w drodze skł. się z działek ozn. nr geod. 131/5 i 131/10 położonej
  w obrębie Letniki Bohdan Podleńce,
 3. ozn. nr geod. 131/11 o pow. 0,1239 ha położonej w obrębie Letniki Bohdan Podleńce, wraz z udziałem w drodze skł. się z działek ozn. nr geod. 131/5 i nr 131/10 położone
  w obrębie Letniki Bohdan Podleńce,
 4. ozn. nr geod. 131/12 o pow. 0,1219 ha położonej w obrębie Letniki Bohdan Podleńce, wraz z udziałem w drodze skł. się z działek ozn. nr geod. 131/5 i nr 131/10 położone
  w obrębie Letniki Bohdan Podleńce,
 5. ozn. nr geod. 131/13 o pow. 0,1425 ha położonej w obrębie Letniki Bohdan Podleńce, wraz z udziałem w drodze skł. się z działek ozn. nr geod. 131/5 i nr 131/10 położone
  w obrębie Letniki Bohdan Podleńce.

2. Ogłoszenie o drugim przetargu stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§2.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości określonej w §1 w następującym składzie:

1)  Magdalena Bernatowicz – przewodnicząca komisji,

2) Anna Szeligowska – członek komisji,

3) Elwira Żmiejko – członek komisji.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji przetargowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

zarz258_2_gi_przetarg_zal_1

zarz258_2_gi_przetarg_zal_2

zarz258_2_gi_przetarg_zal_3

zarz258_2_gi_przetarg_zal_4

Skip to content