piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Komunikat

15 kwi, 2022, 11:50 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Jaworówka, zaopatrującego miejscowość Jaworówka stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

  • ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h: 160 jtkiml wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.201 7r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komunikat_15042022

Skip to content