niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne
Ankieta - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

14 mar, 2022, 14:22 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035.

Podczas spotkania omówimy założenia i harmonogram prac projektowych, przedstawimy zakres pozyskanych już informacji oraz co najważniejsze – zaprosimy mieszkańców do aktywnej współpracy w tworzeniu projektu.

Spotkanie prowadzi na zlecenie Stowarzyszenia BOF firma Via Vistula.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r.

Rozpoczniemy o godzinie 18:00

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie MS Teams

Link dostępu do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZjODA3ZTktMjhjNS00ODZjLTgwNDktZTNjMWFiZTQ2NDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f67be7e7-3c39-48fa-b4eb-376b4c8c2697%22%2c%22Oid%22%3a%22951bc1ef-c528-45d2-a7c1-98de03f995b4%22%7d

Zachęcamy również do śledzenia informacji na stronie www.bof.org.pl w zakładce SUMP BOF oraz na Facebooku SUMP BOF.

Skip to content