niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Zgłoś źródło ciepła online
Logo GUNB i ZONE

Zgłoś źródło ciepła online

17 lut, 2022, 08:38 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

UWAGA! W przypadku budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Więcej informacji o sposobach złożenia, dostępnych formularzach, roli Gminy w procesie składania deklaracji znajdą Państwo na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, wysłać pocztą, a także wypełnić online.

Instrukcja wypełniania wniosku – Formularz A

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu na złożenie nowej deklaracji ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Skip to content