Dziś jest:czwartek 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Rewitalizacja
SPOTKANIE KONSULTACYJNE 12.05.2017
SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Gmina Dobrzyniewo Duże przystąpiła do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji definiuje ustawa o rewitalizacji określająca również jednolitą ścieżkę proceduralną. Istotnym założeniem procesu rewitalizacji jest aktywne włączanie społeczności lokalnej oraz ich przedstawicieli w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji, dlatego 12 czerwca o godzinie 16:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Lipowej 71 odbędą się konsultacje społeczne dla wszystkich mieszkańców Gminy. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z procesem rewitalizacji i wskazanie najważniejszych problemów występujących w gminie. Wnioski ze spotkania posłużą do wyznaczenia obszaru degredowanego i rewitalizacji. W trakcie spotkania konsultacyjnego przeprowadzone zostanie również badanie ankietowe, które pozwoli na trafne wskazanie obszaru kryzysowego na obszarze gminy. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

« inne aktualności