Dziś jest:poniedziałek 24 lutego 2020 roku. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Rewitalizacja
OBWIESZCZENIE 16.01.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.4.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 100/1, 42, 123, 112/5, 112/8 w obrębie Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Królewskiej i Kościelnej). Sprawa prowadzona jest z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie.

« inne aktualności