Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.2019
Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który nałożyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ruszył z dniem 1 lipca 2013 r. Do 2019 r. stawki opłat w naszej gminie nie ulegały zmianie, gdyż nadwyżka dochodów z opłat zebranych w latach poprzednich pozwoliła na finansowanie systemu, pomimo wzrostu kosztów w kolejnych latach. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w ostatnich latach wzrosły bardzo znacząco i kształtowały się w następujący sposób: 2017 r. – ok. 519 tys. zł, 2018 r. – ok. 816 tys. zł, 2019 r. – ok. 1,2 mln. zł.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże stanęła przed koniecznością dostosowania wysokości opłat do aktualnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

 

W związku z tym Rada Gminy Dobrzyniewo Duże 28 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Za okres styczeń - marzec (1 kwartał 2019) obowiązuje poprzednia stawka - płatna do 5 kwietnia 2019 roku

 

Miesięczna stawka opłat z nieruchomości zamieszkałych począwszy od 1 kwietnia 2019 r. przedstawia się następująco:

 

Gospodarstwo domowe

Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (w zł)

Odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany

(w zł)

do 2 osób

22

44

od 3 do 5 osób

48

96

od 6 osób i więcej

74

148

 

Numery kont bankowych przyporządkowanych dla gospodarstw domowych i terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie informujemy, iż jest możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych sprzed posesji w dniach 29 kwietnia i 26 września 2019 r. w miejscowości Fasty i Dobrzyniewo Duże, zaś w pozostałych miejscowościach odbiór będzie miał miejsce 30 kwietnia i 27 września 2019 r.

 

Do biura PKGO Czyste Środowisko Sp. z o.o. (tel. 85 7491574) należy zgłosić wcześniej zapotrzebowanie na  odbiór odpadów.

« inne aktualności