Dziś jest:sobota 16 października 2021 roku. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne 06.09.2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 6 września 2021 r.

 

IPG.6733.33.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  w obrębie działek o numerach geod. 278, 168/13, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek KONKRET DEVELOPMENT S. C., Zdzisław Nietupski i Wojciech Krawczuk.

« inne aktualności