Dziś jest:środa 22 września 2021 roku. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 19.07.2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Dobrzyniewo Duże, dnia 19 lipca 2021 r.

 

 

IPG.6730.151.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, podaje do publicznej wiadomości, że z dniem dzisiejszym została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku warsztatu blacharsko-lakierniczego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce o numerze geod. 199/72, położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, pok. 11, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. Ponadto od dnia dzisiejszego przez 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyniewo Duże dostępna będzie treść niniejszej decyzji.

« inne aktualności