Dziś jest:środa 01 grudnia 2021 roku. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Aktualności
Realizacja projektu - Kompetentny od przedszkola 2 08.09.2020
Realizacja projektu - Kompetentny od przedszkola 2

Logo Funduszy Europejskich, Województwa Podlaskiego, logo EFS

 

Logo kompetentny od przedszkola, dzieci siedzące na ławce i czytające ksiązkę

 

NAZWA PROJEKTU: „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”

 

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

DZIAŁANIE: 3.1 Kształcenia i edukacja

 

BENEFICJENT: Gmina Dobrzyniewo Duże

 

REALIZATORZY PROJEKTU:

- Szkoła Podstawowa w Obrubnikach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie – Przedszkole Samorządowe w Nowym Aleksandrowie

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach

 

CEL PROJEKTU: Podniesienie do 31.07.2022r. jakości oferty edukacyjnej, poprzez ofertę zajęć dodatkowych w tym kształtujących postawy i umiejętności, rozwijające kompetencje kluczowe skierowaną do 220 dzieci w tym 120 chłopców i 100 dziewczynek, w tym 3 dziewczynek i 4 chłopców z niepełnosprawnościami i/lub objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, dostosowanie miejsca zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej 24 uczestniczek w gminie Dobrzyniewo Duże.

 

PLANOWANE EFEKTY:  Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej 220 dzieci objętych w ramach projektu dodatkowymi zajęciami z zakresu rozwijania  kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym w zakresie aktywności fizycznej, postaw proekologicznych i odpowiedzialnego konsumenta, kompetencji naukowo-technicznych, logicznego myślenia, muzycznych i teatralnych, komunikacji i współpracy w tym komunikacji w języku obcym) a także uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami przez 24 nauczycielki.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 753 946,78 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 640 854,76 PLN

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2020 – 31.07.2022

« inne aktualności