Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 13.10.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 13 października 2020 r.

 

IPG.6733.45.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 28, położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.

« inne aktualności