Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 12.10.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 12 października 2020 r.

 

IPG.6733.44.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działki o numerze geod. 212, położonej w miejscowości Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności