Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Ogłoszenie o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do planu miejscowego - Fasty, ul. Le 31.07.2020
Ogłoszenie o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do planu miejscowego - Fasty, ul. Le

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 31 lipca 2020 r.

 
 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t. j. z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże uchwały Nr XXII/173/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), obejmującego obszar położony pomiędzy: ul. Leśną oraz granicą administracyjną z gminą Choroszcz - z przeznaczeniem pod zabudowę wielofunkcyjną (przemysł, handel, usługi, produkcja).

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże przy ul. Białostockiej 25, pok. 11.

 

Wnioski do ww. planu, prognozy i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie przedłużonym do dnia 30 września 2020 r., w formie:

·    pisemnej (na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże),

·    ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu pok. 11),

·    drogą elektroniczną (pod adresem: kancelaria@dobrzyniewo.pl).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

« inne aktualności