Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 19.05.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 19 maja 2020 r.

IPG.6733.19.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 –t. j. z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach o pomieszczenia na cele centrum zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa gminy Dobrzyniewo Duże, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 146, położonej w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

 

a/a - 1

« inne aktualności