Dziś jest:wtorek 29 września 2020 roku. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 19.05.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 19 maja 2020 r.

 

IPG.6733.16.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa,  w obrębie działek o numerach geodezyjnych 368/3, 368/5, 358, 10/9, 10/7, 9/1, 7/1, 5/10, 5/8, 5/6, 3/1, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, oraz działce o nr geod. 374, położonej w obrębie geod. Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Żwirowej).

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.

« inne aktualności