Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 13.05.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 13 maja 2020 r.

 

IPG.6733.14.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN – 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 1/2, 1/9, 1/10, 2/8, 2/18, 2/19, 3/8, 4/1, 5/2, 5/4, 6/2, 8/4, 8/13, 10/16, 11/4, 12/2, 13/2, 14/3, 14/4, 15/3, 15/4, 15/13, 15/15, 256/5, 257/7, 257/8, 257/11, 258/4, 258/5, 259/9, 262/19, 262/20, 262/21, 262/22, 281, 330/2, 330/3, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Szosa Knyszyńska i ul. Białostocka).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

« inne aktualności