Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 11.12.2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 11 grudnia 2019 r.

 

IPG.6733.51.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 75/2, położonej w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

 

 

a/a - 1


 

« inne aktualności