Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Ogłoszenie o przyjmwaniu wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest 09.12.2019
Ogłoszenie o przyjmwaniu wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w tutejszym Urzędzie przyjmowane są wnioski na przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

 

Środki finansowe będą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Do tych kosztów zalicza się:

 

- demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest;

- zebranie oraz transport odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwienia;

- unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.

 

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych będą należeć do właściciela obiektu budowlanego.

 

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w celu usunięcia odpadów zawierających azbest w 2020 r., proszę o złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w

 

Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25,
16–002 Dobrzyniewo Duże
pokoju nr 1 lub nr 9 w godzinach poniedziałek: 8:00 –17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
w terminie do 10 stycznia 2020 r.

 

Wnioski  i załączniki dostępne są w pokoju nr 9 Urzędu oraz do pobrania poniżej:

 

Wniosek z załącznikami - POBIERZ TUTAJ

 

O uzyskaniu dotacji decyduje kolejność wpływających kompletnych wniosków na realizację ww. zadania, aż do wyczerpania środków przyznanych przez WFOŚiGW w Białymstoku, przy czym w pierwszej kolejności pomoc otrzymają właściciele nieruchomości, którzy pomimo złożonych wniosków w latach ubiegłych w związku z brakiem środków nie zostali objęci dofinansowaniem.

 

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Urzędu, nie później niż do dnia zakończenia naboru. Wnioski, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 

UWAGA!!!W związku z krótkim okresem aplikacji wniosków do WFOŚiGW w Białymstoku  rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski.

 

Na usunięcie odpadów zawierających azbest z danej nieruchomości musi być pisemna zgoda wszystkich właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 tut. Urzędu lub pod nr tel.(85)742 8155.

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Wojciech Cybulski

« inne aktualności