Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 06.12.2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 6 grudnia 2019 r.

 

IPG.6733.49.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w obrębie działek o numerach geod. 667, 668 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

 

a/a - 1

« inne aktualności