Dziś jest:piątek 21 stycznia 2022 roku. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Aktualności
Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030 05.07.2019
Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030

L.p.

Nazwa działania

Okres / Termin

1.      

Przygotowanie harmonogramu prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.

do 05.07.2019 r.

2.      

Przygotowanie propozycji listy osób – liderów gminy i gości – (według stanowisk), które powinny wziąć udział w szkoleniowych i konsultacyjnych warsztatach strategicznych.

do 05.07.2019 r.

3.      

Przygotowanie projektów zaproszeń na szkoleniowe i konsultacyjne warsztaty strategiczne.

do 05.07.2019 r.

4.      

Wysłanie zaproszeń do uczestników szkoleniowych i konsultacyjnych warsztatów strategicznych.

do 10.07.2019 r.

5.      

Przygotowanie merytorycznego zakresu szkoleniowych i konsultacyjnych warsztatów strategicznych dla liderów, w tym opracowanie i przesłanie do UG treści materiałów szkoleniowych.

do 10.07.2019 r.

6.      

Przeprowadzenie szkoleniowych warsztatów strategicznych(godz. 13.00-16.00).

19.08.2019 r.

7.      

Przeprowadzenie pierwszych konsultacyjnych warsztatów strategicznych (godz. 09.00-15.00).

20.08.2019 r.

8.      

Przeprowadzenie drugich konsultacyjnych warsztatów strategicznych (godz. 09.00-15.00).

21.08.2019 r.

9.      

Opracowanie „Raportu z warsztatów strategicznych” zawierającego wszystkie ustalenia warsztatowe.

do 16.09.2019 r.

10.   

Opracowywanie pierwszej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” i przekazanie jej Panu Wójtowi oraz innym osobom wyznaczonym przez niego do prac nad Strategią.

do 15.10.2019 r.

11.   

Spotkanie konsultacyjne z Panem Wójtem lub/i wyznaczonymi przez niego osobami dotyczące uwag i wniosków do pierwszej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.

do 31.10.2019 r.

12.   

Opracowywanie drugiej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” i przekazanie jej Panu Wójtowi  oraz innym osobom wyznaczonym przez niego do prac nad Strategią.

do 15.11.2019 r.

13.   

Spotkanie konsultacyjne z Panem Wójtem lub/i wyznaczonymi przez niego osobami dotyczące uwag i wniosków do drugiej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.

do 29.11.2019 r.

14.   

Opracowywanie trzeciej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” i przekazanie jej Panu Wójtowi w celu przedłożenia wraz z projektem uchwały do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy. Opracowanie projektu Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże o przyjęciu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.

do 31.12.2019 r.

15.   

Wspólne posiedzenie Komisji Rady z udziałem Pana Wójta w celu zaopiniowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”.

do 15.01.2020 r.

16.   

Opracowywanie ostatecznej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” uwzględniającej ewentualne poprawki dokonane na wniosek Komisji.

do 20.01.2020 r.

17.   

Uroczyste przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030” przez Radę Gminy.

do 31.01.2020

 

« inne aktualności