Dziś jest:piątek 21 stycznia 2022 roku. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Aktualności
Wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku 29.11.2021
Wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, będąc organem koordynującym działalność służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego apeluje o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19.

 

Dane epidemiologiczne bezsprzecznie wskazują na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na terenie naszego województwa: liczba zakażeń w okresie od 11.10 - 17.10.21r. wynosiła 1784, w analogicznym okresie bieżącego miesiąca, czyli od 11 do 17 listopada wynosi 4759.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako instytucja powołana do realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia i życia ludzkiego dokłada wszelkich starań, celem uświadomienia społeczeństwu korzyści ze szczepień ochronnych przeciw zachorowaniu na Covid- 19, znaczeniu zachowania dystansu społecznego oraz roli maseczek ochronnych i higieny rąk w przerwaniu dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 w społeczeństwie. Przepisy prawne wydane w tym względzie podyktowane są koniecznością dbałości o dobro publiczne, jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego w sytuacji stanu epidemii i mają charakter norm publicznoprawnych, bezwzględnie obowiązujących. Niedopuszczalna jest akceptacja lekkomyślnego niweczenia wysiłków w walce z epidemią poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19). Równolegle z działaniami edukacyjno-informacyjnymi kierowanymi do mieszkańców, realizowane są czynności kontrolne, sprawdzające stopień przestrzegania ograniczeń, nakazów, zakazów określonych rozporządzeniem MZ z dnia 06.05.21r. (Dz. U. z 2021, poz. 861 z późn. zm.).

 

Jak widać, sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podlaskiego pogarsza się. W tym względzie konieczna jest nasza dyscyplina w zakresie zachowania reżimu sanitarnego, między innymi w galeriach handlowych, obiektach handlowo-usługowych, sklepach mało- i wielkopowierzchniowych, restauracjach oraz na terenie innych obiektów użyteczności publicznej, wszelkich zakładach pracy, instytucjach, placówkach edukacyjnych i innych z których korzystamy i w których pracujemy.

 

Apeluję zatem o podjęcie i realizację w nadzorowanych zakładach czynności zmierzających do zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przez klientów/pacjentów zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki), w tym szczególnie w odniesieniu do respektowania przez osoby odwiedzające obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 

Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, który skutkuje zwiększoną liczbą klientów, spędzających na zakupach, czy w placówkach usługowych dłuższy czas niż zazwyczaj. Wskazuję, że okres przedświąteczny to również dodatkowe ryzyko transmisji wirusa ze strony osób przyjeżdzających na teren naszego województwa z zagranicy, czy z innych województw.

 

Zachęcam do wdrożenia w Państwa zakładzie większej dyscypliny w zakresie zachowania reżimu sanitarnego zarówno przez personel jak i osoby odwiedzające, pomimo wiążących się z tym niedogodności.

 

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zrozumienie powagi sytuacji i wprowadzenie w kierowanych zakładach, skutecznych działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 przyniesie wymierne korzyści w procesie wspólnego opanowania utrzymującej się pandemii i zapobiegnie ewentualnym ograniczeniom w funkcjonowaniu życia publicznego. Naszym wspólnym celem jest ochrona zdrowia publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia.

 

p.o. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Ewa Jakubowicz

« inne aktualności