Dziś jest:piątek 21 stycznia 2022 roku. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn 29.11.2021
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 29 listopada 2021 r.

 

IPG.6733.50.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 604, 594/4, 593/7, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.
 

« inne aktualności