Dziś jest:środa 01 grudnia 2021 roku. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne 22.11.2021
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne

Dobrzyniewo Duże, dnia 22 listopada 2021 r.

 

 

IPG.6733.49.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 627/4, 100/1, 32/1, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Projekt Dom Deweloper Sp. z o. o., Sp. k.

« inne aktualności