Dziś jest:niedziela 27 września 2020 roku. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Aktualności
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 19.03.2020
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”.

 

Wojciech  Cybulski - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy: od 10 kwietnia 2020 roku do 29 czerwca 2020r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.

 

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. 1 w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres:

 

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże

 

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Białostocka 23, I piętro oraz na stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl

 

UWAGA!!! Dotacja nie obejmuje dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków opierającej się na systemie osadników gnilnych z drenażem rozsączającym.

 

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

 

  1. być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
  2. zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  3. spełniać wymogi określone w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
  4. być sporządzony w języku polskim,
  5. być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.

 

Wojciech Cybulski

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - kliknij

Załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Załącznik nr 2 do Regulaminu – WZÓR UMOWY UDZIELENIA DOTACJI

Załącznik nr 3 do Regulaminu – WNIOSEK - ZGŁOSZENIE WYBUDOWANIA OCZYSZCZALNI I ROZLICZENIE DOTACJI

Załącznik nr 4 do Regulaminu – PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ODBIORU BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Załącznik nr 5 do Regulaminu - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

« inne aktualności