Dziś jest:sobota 16 października 2021 roku. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
09.08.2021
Zgodnie z art. 15 ust. 2 h, 2i, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wyniku Otwartego Konkursu   Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upwszechniania kultury fizycznej w 2021r. ...
09.08.2021
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 152/13, położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.08.2021
dot. rozbudowy sieci wodociągowej, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w obrębie działek o numerach geod. 674/1, 674/3, 676, 678, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 680/10, 680/11, 680/12, 680/13, 680/14, 680/15, 680/16, 680/17, 680/18, 680/19, 680/20, 680/21, 680/22, 680/23, ...
09.08.2021
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 111/47, 111/51, 111/43, 111/48, położonych w miejscowości Podleńce, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.08.2021
W związku z realizacją umowy na wykonanie studium wykonalności dla zadania „ Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że organizuje dla lokalnej społeczności spotkanie informacyjne w przedmiotowej sprawie w formie wideokonferencji. ...
04.08.2021
Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy na Turniej Charytatywny piłki nożnej, który odbędzie się  w dniu 8 sierpnia 2021 r. w godz. 13.00 – 19.00 w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Szkolnej 14 (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym). ...
04.08.2021
Trwa nabór na stanowisko opiekunki dziecięcej w Klubie Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewie Dużym. ...
26.07.2021
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 355, 85/9, położonych w obrębie geod. Gniła, oraz działki o numerze geodezyjnym 12, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.07.2021
Zaproszenie do udziału w projekcie "W poszukiwaniu inspiracji - poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże" ...
20.07.2021
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 739/56, 739/38, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.07.2021
dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 574/8, 526/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.07.2021
dot. budowy budynku warsztatu blacharsko-lakierniczego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce o numerze geod. 199/72, położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.07.2021
Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 16 lipca 2021 r. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje. ...
16.07.2021
W związku z niepokojącymi informacjami związanymi z wystąpieniem 20 ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku zwraca się uprzejmie z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat panującego zagrożenia wystąpienia choroby w stadach świń również na terenie powiatu białostockiego. ...
16.07.2021
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w dniu 31 lipca 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pogorzałkach będzie nieczynny. ...
16.07.2021
Wykaz nieruchomości ozn. nr geod. 31/1 o pow. 0,2460 ha i nr 31/2 o pow. 0,2460 ha położonych w obrębie Dobrzyniewo Kościelne, przeznaczonych do zbycia. ...
16.07.2021
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. ...
16.07.2021
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym ogłasza konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże  na opracowanie projektu graficznego Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym. ...
12.07.2021
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 16/1, 370, 9/3, 9/6, położonych w obrębie geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, oraz działek o numerach geod. 102/18, 102/16, 187, 102/8, 103/5, położonych w obrębie geod. Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.07.2021
Informujemy,że od dnia 08.07.2021 na okres upałów do odwołania Urząd Gminy będzie pracował w godzinach od 7.00 do 15.00 ...