Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
10.04.2020
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby Święta Wielkanocne, obchodzone w tak trudnym czasie.. ...
10.04.2020
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach będzie otwarty w najblizszą sobotę, tj. 11.04.2020 r. w godz. 8:00 - 14:00. W pozostałe soboty PSZOK będzie czynny według harmonogramu. ...
09.04.2020
W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19, pracownicy U.G. nie będą dokonywać odczytów wodomierzy w budynkach prywatnych. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne stanu wodomierza w terminie 10 dni od daty spisu podanej na ulotce. ...
09.04.2020
Pomóżmy personelowi medycznemu bezpiecznie pracować! Wielu szpitalom brakuje odzieży ochronnej, maseczek i rękawiczek. Samorząd Studentów oraz studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku... ...
09.04.2020
  ...
06.04.2020
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem: ...
03.04.2020
Osoby najbardziej dotknięte obecną sytuacją to starsi ludzie, często bez wsparcia. Przestraszeni tym, co się dzieje, obawiający się wyjść z domu, żeby nie zachorować. Dlatego też uruchomiliśmy inicjatywę pomocy osobom starszym w realizacji bieżących zakupów. ...
02.04.2020
W dniu 31 stycznia 2020 r. Rada Gminy Dobrzyniewo Duże na uroczystej sesji i z udziałem wielu gości z regionu oraz mieszkańców gminy jednogłośnie uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Prace nad nią trwały od czerwca 2019 r. ...
01.04.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 743/12 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.04.2020
dot. budowie sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 120/7, 120/8, 120/9, 120/10 w miejscowości Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.04.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 195/44 w miejscowości Bohdan, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
31.03.2020
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. ...
28.03.2020
W celu minimalizacji skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości pracy urzędu gminy od dnia 30.03.2020 r. do odwołania tworzy się w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże dwa zespoły pracowników oraz ustala się dla nich harmonogram pracy. ...
28.03.2020
Zarządzenie OR.120.9.2020 Wójta Gminy Dibrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
23.03.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.03.2020
Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże” ...
20.03.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.03.2020
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”. ...
19.03.2020
Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020, poz. 310 ), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. ...