Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
05.05.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w miejscowości Pogorzałki 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni 52 m2 mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach, który zlokalizowany jest na działce ozn. nr geod. 446 położonej w obrębie Pogo...
05.05.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże  ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości w miejscowości Pogorzałki 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Nieruchomość składa się z działek ozn. nr geod. 326/3, 326/4 i 326/5 o łącznej powierzchni 0,41 ha położona w miejscowości Pogorzałki stanowi boisko sportowe, pokryte naturalną m...
05.05.2020
WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni 52 m2 mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach, który zlokalizowany jest na działce ozn. nr geod. 446 położonej w obrębie Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w ...
04.05.2020
Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. ...
30.04.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż w ramach uchwały Nr XX/156/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku, dostępne są środki finansowe na sterylizację lub kastrację psów należących do właścicieli oraz kotów wolno ...
30.04.2020
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Zdrowie i życie dzieci przebywających w klubie malucha oraz przedszkolach jest dla mnie sprawą najważniejszą. Podjęcie decyzji o otwarciu tychże placówek z dniem 6 maja 2020 r., może okazać się decyzją pochopną i niebezpieczną dla zdrowia i życia dzieci ...
29.04.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.04.2020
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, oraz budowa słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 64, 65, położonych w obrębie geodezyjnym Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnych...
28.04.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” w ramach projektu pn.: „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the ...
23.04.2020
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) ...
22.04.2020
dot. modernizacji podstacji trakcyjnej 15 kV, w obrębie  działki o numerze geodezyjnym 481/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.04.2020
dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 181, 1224/4, położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.04.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 325/5, 326, 327 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.04.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zachęca mieszkańców gminy do wzięcia udziału w akcji szycia maseczek ochronnych. Do akcji dołączyć może każdy, kto posiada maszynę do szycia i podstawowe umiejętności krawieckie. ...
17.04.2020
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 687, 688, 690/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Lipina), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duze. ...
16.04.2020
Z ogromną radością informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2020". ...
16.04.2020
Komunikat nr 4 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.04.2020
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej informuje, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przec...