Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
24.07.2020
Zarządzenie nr 120/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z 24 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r.” ...
24.07.2020
dot. budowy elektroenergetycznej kablowej linii nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/15, 68/7, 68/13, 68/20, 68/22, 68/19, 68/21, 68/14 położonych w obrębie geodezyjnym Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.07.2020
dot. budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 100/1, 626/1, 627/3, 626/4, 627/4, 626/2, położonych w miejscowości Ogrodniki, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.07.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa,  w obrębie działek o numerach geodezyjnych 254, 277/1, 816/1, 816/5, 816/14, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.07.2020
dot. budowy napowietrznej linii oświetleniowej w obrębie działki o numerze geod. 171/2, w miejscowości Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże ...
22.07.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 739/16, 739/17 położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.07.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 43/5 położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.07.2020
Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach...
20.07.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 285, 197/31, położonych w obrębie geod. Fasty (rejon ul. Rolnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.07.2020
dot. budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce numer geodezyjny 106/1, w miejscowości Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.07.2020
Bezpieczne wakacje w czasie koronawirusa - ulotka informacyjna ...
17.07.2020
W związku z realizacją zadania pn: „Budowy ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami” termin  odbióru  odpadów zmieszanych i bio na ulicach Osiedlowa, Dobra, Bajeczna, Ładna, Słoneczna, Pogodna przeniesiono z dnia 20.07.2020r. na 27.07.2020r. ...
10.07.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 57/20, 181/1, 30/11, położonych w obrębie geod. Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.07.2020
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. Informuję, że w dniu 10 lipca 2020 r. sprawy dotyczące: ...
08.07.2020
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że: ...
07.07.2020
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Są one konieczne do kształtowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Będą stanowiły również podstawę do kształtowania Wspólnej Poli...
07.07.2020
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 6 ust. 1 i 2 Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 będ...
06.07.2020
dot. budowy sieci wodociągowej oraz sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 2/1, 6/4, 6/5, 7/3, 7/11, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.07.2020
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej). ...
01.07.2020
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy  efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimu...