Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
20.08.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 739/16, 739/17 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.08.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 43/5 w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.08.2020
Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego pod nr tel. 22 11 22 111 e-mail: bon@zus.pl ...
20.08.2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. ...
18.08.2020
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  ...
13.08.2020
Informujemy, iż od 01 września do 15 września można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021. ...
13.08.2020
Zapraszamy grupy wieńcowe do udziału w tworzeniu TRADYCYJNYCH wieńców dożynkowych. ...
13.08.2020
Informujemy że, dnia 14 sierpnia 2020r. Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień wolny przysługujący za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r. ...
06.08.2020
dot. budowy dwóch słupów oświetlenia hybrydowego w obrębie działki o numerze geodezyjnym 94/3 położonej w miejscowości Szaciły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.08.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 158/14, 159, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Świerkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.08.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 36, położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, oraz w obszarze działek o numerach geodezyjnych 355, 208/15, 208/10, 208/11, położonych w obrębie geod. Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.08.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 273/10, 273/4, 272/5, 254, 268/6, 267/1, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.08.2020
dot. budowy linii elektroenergetycznych kablowych nN, linii elektroenergetycznych kablowych SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, wraz ze złączami kablowymi w obrębie działek o numerach geodezyjnych 666/4, 680, 703/2, 705/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.08.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29.07.2020 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piasku skaleniowo-kwarcowych "KRYNICE" położone na działce nr ew. 64/1, obręb geodezyjny 10 Krynice, gmina Dobrzyniewo Duże" ...
03.08.2020
Zgodnie z art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wyniku: ...
31.07.2020
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN – 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 281, 330/3, 330/2, 259/9, 258/5, 258/4, 257/7, 257/8, 257/11, 256/5, 262/21, 262/19, 1/2, 2/8, 262/22, 262/20, 5/2, 6/2, 8/4, 12/2, 13/16, 15/13, 15/15, położonych w miejscowości Fasty, g...
31.07.2020
Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu na składanie wniosków do planu miejscowego - Fasty, ul. Leśna. Termin na składanie do 30 września 2020 r. ...
28.07.2020
dot. budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na części działki numer geodezyjny 48/2, w miejscowości Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.07.2020
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 222/5, 228, 222/1, 221/4, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.07.2020
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że ...