Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
21.05.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków w obrębie działek o numerach geod. 472/4, 473/10, 339 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.05.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 42, 100/1, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Królewskiej), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.05.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geodezyjnych 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/11, 65/1, 65/2, 66/1, 66/4, 66/8, 360/1, położonych w miejscowości Gniła, oraz w obrębie działki o numerze 383/4, położonej w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.05.2019
Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.05.2019
dot. budowy kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej, w obrębie działki numer geodezyjny 114 w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.05.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka linii oświetleniowej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 47/1, 181 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Piaskowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.05.2019
Rośnie liczba osób naruszających przepisy związane z posiadaniem czworonogów. Psy często biegają po wsi luzem bez smyczy. ...
16.05.2019
dot. budowiy kablowej linii energetycznej SN 15 kV,w granicach działek o numerach geodezyjnych 171/3, 171/4 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.05.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci niskiego i średniego napięcia, składającej się z kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, słupa energetycznego SN, złączy kablowych nNw granicach działek o numerach geodezyjnych 15/1, 79/4, 334/3, 334/5, 334/6, 334/2, 259, 261, 16/4, 16/7, 16/6, 16/1, 15/2 w miejscowości Dobrzy...
15.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 56/15, 357, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.05.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, składającej się z kablowych linii energetycznych SN 15 kV, kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, słupów energetycznych SN 15 kV i słupów energetycznych  nN 0,4 kV,w granicach działek o numerach geodezyjnych 92/2, 95/1, 258, 260/2, 216/2, 166, 236/1, 297, 341, 302, 381, 294, 3...
14.05.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 359/2, 205/1, 205/17, 185/29, 185/31, położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 669, 716/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Łąkowej), gm. Dobrzyniewo Duże ...
08.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 88/19, 88/21 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie projektów dotyczących infrastruktury społecznej (Działanie 8.6, typ projektu nr 8 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020). ...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagroż...