Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
03.07.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w związku z raportem suszowym ogłoszonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy). ...
03.07.2019
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym informuje o utrudnieniach drogowych w miejscowości Fasty ul. Rolna i Białostocka w miesiącu lipcu. Utrudnienia spowodowane będą prowadzeniem prac związanych z regulacją studzienek kanalizacyjnych. ...
02.07.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288 (rejon ulicy Sadowej), położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.06.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.06.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV, w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/1, 916/1, 677/2, 677/1, 761, 736, 724, 735, 718, 679/3, 679/2, 679/1, 719, 720, 717, 716, 715, 714, 589, 588, 572, 574/2, 574/1, 573, 570/4, 570/3, 570/2, 569, 562/3, 563/3,...
27.06.2019
Szkoła w Obrubnikach otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica ...
27.06.2019
rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 359/2, 205/1, 205/17, 185/29, 185/31 w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
26.06.2019
W  związku z trwającymi od kilku dni upałami nastąpił znaczny wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych. Tak duży pobór wody powoduje, że ciśnienie w wodociągu znacznie spada, a tym samym jest przyczyną braku wody u części odbiorców. ...
25.06.2019
Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE" ...
19.06.2019
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. ...
18.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych56/15, 357, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.06.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 42, 100/1 (rejon ulicy Królewskiej) obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.06.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geodezyjnych 996, 1869/1, 1869/7, 989/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 165/165, 276, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.06.2019
Petycja wpłynęła na adres internetowy: kancelaria@dobrzyniewo.pl Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże ...
14.06.2019
Petycja wpłynęła na adres internetowy: kancelaria@dobrzyniewo.pl Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 DObrzyniewo Duże ...
12.06.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 146/16 w miejscowości Letniki, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.06.2019
ZARZĄDZENIE NR Or.120.32.2019 WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów ...