Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
06.11.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 483, 479/1, 478/1, 477/1, 476, 475/1, 474/3, 473/4, 473/3, 472/3, 472/4, 471, 470, 469/2, 469/1, 468, 473/10, 473/5, 474/4, 473/6, 474/5, 473/7, 474/6, 473/8, 474/7 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.11.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagroż...
06.11.2019
Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody Podlaskiego do rolników w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" ...
06.11.2019
Po kilku miesiącach prac powstał projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami, władzami gminy, w tym z radnymi, sołtysami oraz partnerami gospodarczymi, instytucjonalnymi, społecznymi i środowiskowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, bądź z nią związanymi. Jest on wynikiem szczegółowych analiz, ...
06.11.2019
dot. budowy i przebudowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 176/2, 177/2, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, 187, 182/3 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulic: Pogodnej, Spacerowej, Słonecznej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
30.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że jednostki OSP DObrzyniewo Duże, Kozińce, Letniki otrzymały dotację Województwa Podlaskiego. ...
23.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285 w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże ...
18.10.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 191/19, 191/28, 192/5 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.10.2019
Referat Gospodarki Komunalnej informuje, iż od dnia 15.10.2019 będą prowadzone prace związane z wymianą orurowania na stacji uzdatniania wody we wsi Jaworówka. W związku z tymi pracami możliwe są przerwy w dostawie wody. Prace bedą prowadzone do końca miesiąca pażdziernika. Przepraszamy za utrudnienia. ...
14.10.2019
Poniżej zamieszczamy notatkę ze spotkania PKP PLK S.A. z mieszkańcami naszej gminy, w sprawie "Budowy Północnej Obwodnicy Białegostoku", które odbyły się 23.09.2019 r. w WDK w Pogorzałkach: ...
11.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 42 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Kościelnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że Gmina DObrzyniewo Duże zamierza złożyć wniosek o dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie. ...
10.10.2019
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji z dnia 2 października 2019 r., znak DIT-III.7440.21.2019 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi S19 na odcinku: węzeł "Knyszyn" (bez węzła) - węze...
09.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 35, 100/1, 626/2, 625, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.10.2019
Poniżej zamieszczamy formularz petycji przeciwko wszystkim 4 wariantom lokalizacji  Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku na terenach mieszkaniowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w lokalizacji, stanowiącej zagrożenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśl, jako głównego źródła zasilania komunalnego ujęcia wody dla m....
08.10.2019
Miło nam poinformować, że trzy szkoły z naszej gminy: SP Pogorzałki, ZSP Dobrzyniewo Duże i ZSP Nowe Aleksandrowo znalazły się wśród laureatów konkursu zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji. ...
07.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o przeprowadzeniu zebrania wiejskiego we wsi Krynice dla wyboru sołtysa na dzień 17 października 2019r. godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krynicach. ...
07.10.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 191/19, 191/28, 192/5 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże ...
03.10.2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każdy młody człowiek, który zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222. ...
03.10.2019
dot. budowy świetlicy wiejskiej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 789/4 w miejscowości Kulikówka, obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...