Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
10.04.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 472/4, 473/10, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120.22. 2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
09.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120. 21 .2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
09.04.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowejw obrębie działki o numerze geod. 205/20, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo  Duże informuje, iż możliwy jest nieodpłatny odbiór z gospodarstw rolnych folii po sianokiszonce i kukurydzy przez firmę Eko - Adam z Rzędzian. ...
08.04.2019
dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 100/2, 719/1, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Królewskiej), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
04.04.2019
Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wyniku otwartego konkursu "Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku" ...
04.04.2019
Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolnożyjących w akcji wiosennej 2019 roku ...
04.04.2019
wydanie decyzji dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych281, 199/30, w miejscowości Fasty (rejon ulic Szosa Knyszyńska i Skrajna), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. ...
03.04.2019
dot. budowy linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie działki o numerze geod. 171/4, 171/3 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.04.2019
dot. budowy linii kablowych nN 0,4 kV i SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie działki o nr geod. 114, położonej w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.04.2019
dot. budowy linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 197/3, 196/4, 196/9, 195/17 w miejscowości Bohdan, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.       ...
03.04.2019
decyzja odmowna dot. budowy napowietrzno-kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,w miejscowości Zalesie, w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/2, 56/25, 56/37, 221, 55/11, 56/17, 56/6, 56/7, 56/8, 222, 56/12, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb geodezyjny Kozińce) oraz  662/2 i 663/3 (obręb geodezyjny Chrabo...
02.04.2019
dot. budowy kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,w obrębie działki numer geodezyjny 114 w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże ...
01.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana... ...
01.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  została wybrana... ...
01.04.2019
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci. ...
01.04.2019
dot. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 669 (ulica Łąkowa) w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.03.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 254 (ulica Polna) w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
29.03.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV w obrębie działki o numerze geodezyjnym 281 położonej w miejscowości Fasty (rejon Szosy Knyszyńskiej). ...