Dziś jest:środa 22 września 2021 roku. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
21.09.2021
dot. przebudowy koryta i budowli piętrzących na rzece Kulikówce w km 0+000-5+300, dla terenu położonego w obrębie geod. Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże, numer ewidencji gruntów 225 oraz w obrębie geod. Ruda, gm. Krypno, numer ewidencji gruntów 585 zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ...
17.09.2021
Dobiega końca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W związku z tym, chciałbym przypomnieć tym Państwu, którzy nie dokonali tego obowiązku, że Spisu należy dokonać do 30 września br. ...
17.09.2021
Osoby zakwalifikowane do podpisania umów o powierzenie grantu powinny zgłosić się w terminie 20 -21.09.2021 celem podpisania Umów o Powierzenie Grantu. Umowę o powierzenie Grantu maja obowiązek podpisać wszyscy współwłaściciele dysponujący nieruchomością na której ma zostać zamontowana instalacja OZE. ...
17.09.2021
Wykaz  uczniów szkół  podstawowych  którzy otrzymali stypendium motywacyjne za rok  szkolny 2020/2021, w wysokości po 200 zł ...
16.09.2021
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 111/47, 111/51, 111/43, 111/48, położonych w miejscowości Podleńce, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.09.2021
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 604, 608, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.09.2021
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w dniu 13 września 2021 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże ...
14.09.2021
Na podstawie ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE NR OR.120.17.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o grant prowadzonego w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, ...
08.09.2021
dot.budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 14/6, 14/5, 10/9, 368/3, 358, 367, 366/3, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.09.2021
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  w obrębie działek o numerach geod. 278, 168/13, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.09.2021
W dniu 4 września 2021 r. od godz. 14.00 podczas Pikniku Ekologicznego przy świetlicy w Gniłej, każdy Mieszkaniec Gminy, który nie dokonał jeszcze spisu w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021, będzie mógł zrealizować swój obowiązek. Spisu dokonają uprawnieni rachmistrzowie posiadający ważną legitymację, na zasadzie wywiadu bezpośredniego. ...
01.09.2021
W związku z naborem Wniosków o Grant zamieszczamy kontakt do inspektora nadzoru z ramienia Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
01.09.2021
Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Inicjatywy Podlaskie Lokalnie. ...
01.09.2021
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 53, 181, 190, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
31.08.2021
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku organizuje konkursy : plastycznym oraz fotograficznym skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. ...
31.08.2021
Ponowny nabór na fotowoltaikę i instalacje solarne 26.08.2021 do 09.09.2021 ...
31.08.2021
Podlaski Urząd Wojewódzki, przesyła wykaz jednostek, które zaangażowały się w  pomoc na rzecz mieszkańców w zakresie wsparcia psychologicznego, z uwagi na prognozowaną dynamikę rozwoju IV fali pandemii COVID-19. ...
31.08.2021
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionka przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów ...
31.08.2021
W związku z realizacją projektu pn. Studium Techniczno — Ekonomiczno — Środowiskowe drogi ekspresowej S16 na odcinku: Raczki - Knyszyn na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, jako Projektant zadania, firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. chciałaby poinformować ...
30.08.2021
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest Gmina Dobrzyniewo Duże uprzejmie zaprasza na spotkanie szkoleniowe mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże. Szkolenie dotyczyć będzie efektywności i bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych i odbędzie się 7 września 2021 o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury, ul. Lipowa 71, Dobrzyniewo Duże. ...