Dziś jest:piątek 30 października 2020 roku. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
AKTUALNOŚCI
29
paz
2020
UWAGA - 31.10.2020 PSZOK w Pogorzałkach będzie nieczynny
Informujemy, że dnia 31.10.2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach będzie nieczynny. ...
Czytaj więcej..
27
paz
2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 159, 177, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ul. Świerkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
27
paz
2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 28, położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
27
paz
2020
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże  informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie Art. 19a. ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ...
Czytaj więcej..
26
paz
2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 212, położonej w obrębie geod. Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
23
paz
2020
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zali...
Czytaj więcej..
23
paz
2020
Badanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
Badanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk- Knyszyn wraz z analizą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie ...
Czytaj więcej..
Wszystkie aktualności
Szybki kontakt
Sekretariat/ centarala:   85 742 81 55
Fax:       85 719 71 47
Skarbnik Gminy:  85 719 71 19
Urząd Stanu Cywilnego:  85 719 71 55
Księgowość budżetowa: 85 719 75 34
Inwestycje: 85 742 81 55 w.20
Drogi: 85 7197 810
Fundusze zewnętrzne: 85 742 81 55 w.14
Planowanie przestrzenne:  85 719 79 00
Wymiar podatków i opłat:  85 719 72 22
Księgowość podatkowa:  85 7197 656
Gospodarka Komunalna:  85 7197 810
Gospodarka odpadami: 85 742 81 55 w.28

 

Ankieta
Czy będziesz segregował odpady komunalne ?
Ajax Loader
wku