Dziś jest:środa 01 grudnia 2021 roku. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
30.11.2021
dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej Nr 1385B, w obrębie działek o numerach geod. 321/3, 251/3, 286/1, 282/1, 282/2, 281, 280, 449/1, 453/4, 458/3, 531/1, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.11.2021
Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, będąc organem koordynującym działalność służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego apeluje o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19. ...
29.11.2021
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 22.11.2021 r. znak: WOOŚ.420.19.2021.PP.2 ...
29.11.2021
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 604, 594/4, 593/7, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.11.2021
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 199, 1828, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.11.2021
dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 359/27, 359/44, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.11.2021
dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 627/4, 100/1, 32/1, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.11.2021
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 365/13, 365/9, 358, 365/7, 364/1, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.11.2021
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 199, 1828, 1829, 1830, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.11.2021
dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4kV w granicach działek o numerach geodezyjnych 87/21, 87/25, 87/27, położonych w miejscowości Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże ...
19.11.2021
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie dz. 31/1 o pow. 0,2460 ha położonej w obrębie Dobrzyniewo Kościelne. ...
19.11.2021
Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na 2021 rok w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3.   ...
19.11.2021
Komisja Konkursowa powołana w celu wyboru najlepszej pracy na Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym postanowiła nie przyznać nagrody głównej w konkursie na Projekt Graficzny Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym. ...
18.11.2021
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 443/4, położonej w miejscowości Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.11.2021
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działki o numerze geod. 166, położonej w obrębie geod. Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.11.2021
Dofinansowanie sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.11.2021
dot. budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej Nr 1385B, w obrębie działek o numerach geod. 321/3, 251/3, 286/1, 282/1, 282/2, 281, 280, 449/1, 453/4, 458/3, 531/1, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...