Dziś jest:niedziela 29 marca 2020 roku. Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
28.03.2020
W celu minimalizacji skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości pracy urzędu gminy od dnia 30.03.2020 r. do odwołania tworzy się w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże dwa zespoły pracowników oraz ustala się dla nich harmonogram pracy. ...
28.03.2020
Zarządzenie OR.120.9.2020 Wójta Gminy Dibrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
23.03.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.03.2020
Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże” ...
20.03.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.03.2020
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”. ...
19.03.2020
Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020, poz. 310 ), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. ...
18.03.2020
Zalecenia dla osób z kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi ...
17.03.2020
dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 181, 1224/4, położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.03.2020
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej doziemnej linii nN-0,4kV, wraz ze złączami kablowymi, oraz budowa słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 64, 65, położonych w obrębie geodezyjnym Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnyc...
16.03.2020
Rozporządzenie porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego ...
16.03.2020
Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji. ...
16.03.2020
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Co to oznacza? ...
13.03.2020
Na podstawie Zarządzenie nr Or.120.5.2020Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 marca 2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, przekazujemy następujące informacje: ...
13.03.2020
Zarządzenie nr OR.120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13.03.2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
12.03.2020
Zasady profilaktyki zakażeń koronawirusem: higiena osobista, unikanie skupisk ludzi, unikanie podróży... ...
12.03.2020
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę o nazwie CIVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże do niezbędnego minimum. ...
12.03.2020
Link do kampani edukacyjnej - http://www.gov.pl/koronawirus ...
12.03.2020
Ogłaszamy casting do widowiska teatralno-muzycznego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, które wystawione zostanie na Dożynkach Gminnych 30 sierpnia 2020 roku. Poszukujemy ...
11.03.2020
Z okazji, przypadającego dzisiaj, Dnia Sołtysa, składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w działalności sołeckiej, wytrwałości i jak najlepszej, pełnej wzajemnego szacunku, współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. ...
11.03.2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. ...
10.03.2020
Wnioski o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. ...
09.03.2020
FUNDACJA “POKONAJ RAKA” oraz RZECZNIK PRAW PACJENTA zapraszają mieszkańców Białegostoku i okolic na spotkanie PODRÓŻ BEZ DYMKA - PODRÓŻĄ PO ZDROWIE ...
09.03.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228 (rejon ulicy Sadowej), położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.03.2020
Drogie Panie, w dniu Waszego Święta, składam najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności oraz realizacji wszelkich planów w życiu zawodowym i osobistym. Niech piękno, dobro i szczęście towarzyszy Wam każdego dnia. ...
06.03.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o wydaniu Zarządzenia nr 90/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 05.03.2020 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie. ...
06.03.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o wydaniu Zarządzenia nr 89/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 05.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrubnikach. ...
04.03.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem jest "Gmina Dobrzyniewo Duże na starej fotografii". W konkursie może wziąć udział każdy, kto zgłosi stare zdjęcia, przedstawiające naszą gminę. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć stare zdjęci...
03.03.2020
ZARZĄDZENIE NR 2 P.O KIEROWNIKA KLUBU MALUCHA Z DNIA 2 MARCA 2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Opiekunki/Opiekuna dziecięcej/dziecięcego Klubu Malucha „Pod Malinową Chmurką” w Dobrzyniewie Dużym. ...
02.03.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 743/12 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, rejon ulicy Białostockiej, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.02.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, położonych w miejscowości Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.02.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 195/44, położonej w miejscowości Bohdan, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
26.02.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 325/5, 326, 327, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
25.02.2020
Psy obecnie przebywające w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach. ...
21.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 135/6, 139 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Klonowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.02.2020
W związku z naborem wniosków do III edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego informujemy, że wnioski sołectw do udziału w tym programie przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże do dnia 6 marca 2020 r. ...
17.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 278, 167/14, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Wiosennej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
12.02.2020
LGD Puszcza Knyszyńska informuje, iż w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków: ...
10.02.2020
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że po okresie intensywnych przygotowań w marcu 2020 roku rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa. ...
05.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 39, 42, w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże ...
04.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 46/33, 119, 123, 124, w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Malinowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
04.02.2020
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii: ...
04.02.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 89, 98/1, 98/5 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Dębowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.01.2020
Początek nowego roku to czas, kiedy każda osoba, która uzyskała dochód musi złożyć roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. ...
24.01.2020
Poniżej zamieszczamy harmongram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w okresie luty 2020 - styczeń 2021. ...
24.01.2020
W związku z trwającymi do dnia 02.02.2020 r. feriami zimowymi w woj. Podlaskim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, przychyla się do wniosku Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21.01.2020 r. o zmianę terminu spotkania informacyjnego na 03.02.2020r. ...
23.01.2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na rok 2020r. Zamówienie każdorazowo powinno być dowiezione do siedziby Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. Zaproponowane w ofercie ceny brutto materiałów dostawca będzie musiał utrzymać do 30.06.2020 roku lub do wyczerpania kwoty umownej. Szczegółowy asortyment określony został w szczegółowym wykazie cenowym za...
21.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 165/152, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 36, 38/1, 35/1, 28 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.01.2020
W związku z realizacją umowy na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku" oraz ze stwierdzoną podczas przeprowadzonego w dniu 23.09.2019 r. spotkania informacyjnego, potrzebą ustalenia nowych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że organizuje s...
20.01.2020
Poniżej zamieszczamy Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych ...
17.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 39, 42 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon drogi gminnej Nr 105458B Nowe Aleksandrowo – Krynice – Chraboły oraz ulicy Kościelnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 135/6, 139 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Klonowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.01.2020
W ostatnim czaie w naszej Gminie powrócił proceder kradzieży włazów do studzienek kanalizacyjnych. Stanowi to poważny problem oraz naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo zdrowie i życie naszych mieszkańców. ...
16.01.2020
W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do ...
13.01.2020
Towarzystwo „Nasze Szwederowo” organizuje zimowisko dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie: 20 stycznia - 29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy). ...
13.01.2020
dot. rozbudowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 75/2 w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.01.2020
Nabór deklaracji uczestnictwa prowadzony jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego Regionalnym  Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na la...
10.01.2020
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN oraz słupowej stacji transformatorowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 667, 668 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.01.2020
Rozpoczął się nabór do Klubu Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewo DużymOd 1 marca 2020 r. do Klubu Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewie Dużym przyjętych zostanie 18 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.   ...
08.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 688, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Lipina), obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.01.2020
Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: Wykaz środków stosowanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 1) zakazuje się: a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich p...
02.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 123, 124, 46/33, 119 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Malinowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
02.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 165/152 w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.01.2020
Nadchodzący Nowy Rok niech niesie ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. ...
01.01.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 46/33, 124, 118, 119 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Malinowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.01.2020
Ze względu na brak złożonych ofert na zimowe utrzymanie chodników, ogłoszenie zostaje dodatkowo zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
[1]