Dziś jest:piątek 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Rewitalizacja
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZAWIADAMIA 22.12.2017
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZAWIADAMIA

Informacja o konsultacjach

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że w dniach od 22 grudnia 2017 roku
do 22 stycznia 2018 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże dostępny będzie na stronie www.dobrzyniewo.pl na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ oraz w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże:

  • zbieranie uwag w postaci:
    • papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem: konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże);
    • elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl);
  • realizacja badania ankietowego - metoda CAWI ( Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW), za pomocą poniższego linku: http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=747624&lang=pl
  • zbierania uwag ustnych do protokołu.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych.

 
 
Ankieta konsultacyjna - pobierz
 
Formularz zgłaszania uwag - pobierz
 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz
 
mapa Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji - pobierz
 
« inne aktualności